VILLKOR

hyrenkock1

Moms 12 %
Betalningsvilkor: privat: 30 % av det totala beloppet 5 dagar före leverans, resterande vid leverans.
Betalningsvilkor: företag 10 dagar netto.
Avbokning: Minst en vecka före evenemanget.
Resekostnader: Längre än 10 km utanför kalmar 30 kr/mil.

Skattereduktion för hushållsarbete
Nu har du möjlighet att sänka din skatt om du anlitar mig att utföra hushållsnära tjänster fr.o.m. den 1 juli 2007.
För att få skattereduktion ska arbetet vara utfört i, eller i nära anslutning till, bostaden.

Exempel:
Om ni beställer en trerättersmiddag för 10 personer och menyn kostar 550 kr/pers,
varav 150 kr respresenterar råvarorna och 400 kr representerar arbetskostnaden,
innebär skatteavdraget att ni kan få tillbaka 50 % på den del som relaterar till tjänsten,
dvs 250 kr/pers.
För en middag för 10 personer blir det totala priset, efter att ni fått tillbaka pengarna
från skatteverket, 3500 kr istället för 5500 kr. Vilket innebär att ni sparar 2000 kr.
Det finns nu inte längre någon anledning att tveka!
För att läsa mer om hur ansökan om skatteavdraget fungerar gå in på skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se/rotrutarbete